Fringílidos en jaulas

fringilidos-2015

Fig 1. Jaulas con jilgueros y verderones./ C. Pradera 03-2015

C. Pradera, Barcelona, 15-03-2015

En la zona donde vivo, como en otras de este país, es habitual ver a personas que sacan a pasear a sus pájaros. En la imagen superior, se puede ver una fotografía que he tomado esta mañana. Puestos al sol sobre un banco había tres jilgueros y un verderón. Ya he comentado en alguna alguna ocasión que no me gusta ver pájaros enjaulados [1]. Y menos ver fringílidos (Fringillidae), ya que muchos provienen de una captura que en muchos casos es ilegal. Son aves que no están hechas para la cautividad porque nacieron libres.

No sé si se acabará esta práctica en el futuro. En ello están las autoridades. El año pasado la Generalitat de Catalunya estableció un régimen temporal entre 2014 y 2018 para la captura y tenencia de fringílidos con vistas a la cría para los tradicionales concursos de canto [2]. Las especies que quedan sujetas al decreto son el jilguero (Carduelis carduelis), el verderón (Carduelis chloris), el pinzón (Fringilia coelebs) y el pardillo (Carduelis cannabina). A partir del 31 de diciembre se prohibirá su caza y quienes dispongan de ejemplares de estas aves deberán acreditar su origen a partir de cría en cautividad, para lo cual deberán estar debidamente anilladas.

Notas:

[1] Personas que dicen amar los pájaros no deberían tenerlos en jaulas. Por lo general, jaulas de pequeño tamaño. Y en muchas ocasiones aves que antes vivían en libertad. Si amas algo, no puedes limitarlo, sino lo contrario, permitir que se expanda.

[2] Generalitat de Catalunya. 14-10-2014. El Govern aprova el Decret de règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids. Nota de prensa en govern.cat.

Fig 2. Campaña contra el tráfico ilegal de fringílidos 2014.

*  *  *

NOTA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El Govern aprova el Decret de règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’estableix el règim temporal, per al període 2014-2018, de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de concursos de cant.

La realització de concursos oficials de cant d’ocells fringíl·lids és una activitat tradicional a Catalunya que requereix l’adopció de mesures que la facin compatible amb la conservació d’aquestes espècies d’ocells. L’objectiu de Decret és permetre implantar la cria en captivitat com a solució alternativa satisfactòria de manera que, transcorregut el termini previst, l’activitat tradicional de concursos de cant s’haurà de nodrir exclusivament d’exemplars nascuts en captivitat. Així, l’activitat s’adaptarà a les condicions que la normativa exigeix i més concretament a la Directiva Aus 2009/147/CE.

Les espècies d’ocells fringíl·lids que intervenen en aquests concursos oficials són el verdum (Carduelis chloris), la cadernera (Carduelis carduelis), el passerell comú (Carduelis cannabina) i el pinsà comú (Fringilia coelebs). La captura en viu d’aquests exemplars es pot dur a terme en tot el territori de Catalunya, excepte en els parcs i jardins públics urbans, espais naturals de protecció especial, a les reserves nacionals de caça, i a les zones de caça controlada.

Les autoritzacions que regula el Decret es faran d’acord amb les Directrius tècniques per a l’adaptació de l’extracció de fringíl·lids del medi natural a l’article 9 de la Directiva Aus 2009/147/CE, elaborades per la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, i que han estat objecte de seguiment i avaluació per la Comissió Europea. En tot cas, les autoritzacions s’ajustaran a les quotes de captura anuals que determini la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

Antecedents

La Comissió Europea ha assenyalat que l’activitat tradicional de cant que es realitza a Catalunya es podria assolir mitjançant la cria i reproducció en captivitat com a solució alternativa a la captura en viu al medi natural. De fet, les quatre espècies d’ocells fringíl·lids que intervenen en els concursos oficials de cant a Catalunya no estan incloses en la Llista d’espècies en règim de protecció especial, no estan catalogades com a espècies amenaçades i tampoc són protegides segons la normativa sectorial catalana. A més, els estudis científics constaten que a Catalunya les poblacions salvatges d’aquestes quatre espècies presenten un estat que permet l’extracció d’individus de la població salvatge en l’àmbit esmentat com a petites quantitats.

La captura al medi natural quedarà prohibida definitivament a partir del 2018

La pràctica de la cria en captivitat amb resultats satisfactoris pot servir –un cop transcorregut el temps necessari per analitzar-ne la viabilitat– com a mètode alternatiu a la captura al medi natural, però requereix un termini transitori, que s’estima per part de la UE fins a l’any 2018, durant el qual cal autoritzar de forma excepcional la captura d’exemplars del medi natural.

Amb aquest objectiu, la Generalitat va encarregar l’any 2012 un projecte científic a l’Institut Català d’Ornitologia, organisme científic independent, per tal que s’avalués l’adaptació a la captivitat així com la possible cria. En tal sentit, la fenologia de les espècies d’ocells objecte d’aquest Decret comporta que el projecte s’ha d’allargar durant un termini de 5 anys per poder obtenir resultats definitius de la població captiva d’ocells.

La Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha comunicat a la Generalitat la quota nacional de captures de fringíl·lids per al període 2013-2018, el qual serà objecte de revisió per tal de tenir en compte els resultats de les diferents experiències de cria en captivitat que s’estan duent a terme.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.